Úvod Čo je cvičenie SM-SYSTÉM Princíp a význam cvičenia Hlavné zásady cvičenia Kde a kedy budeme cvičiť Čo si priniesť? Moja cesta k SM-SYSTÉMU Certifikáty Cena za cvičenie Kontakt
Kurz SM-Systém základy trvá 10 cvičebných hodín a naučí Vás 12 základných cvikov. Tie Vám po ich zvládnutí zaberú 10 minút denne a pri pravidelnom cvičení zabezpečia regeneráciu chrbtice a prevenciu pred bolesťami. Slúžia tiež ako rýchle riešenie pred a po zvýšenej námahe (šport, sťahovanie nábytku, či obyčajné vysávanie alebo odhadzovanie snehu). Kurz SM-Systém pre pokročilých je určený pre absolventov kurzu SMS základy. Na týchto hodinách budeme cvičiť rôzne zostavy základných i ďalších cvikov a ich obmeny s cieľom čo najlepšie zregenerovať chrbticu, dosiahnuť harmóniu svalov, vyrovnané držanie tela a správne koordinovanú chôdzu. Oba kurzy (SM-Systém základy aj SM-Systém pre pokročilých) je možné v prípade dostatočného počtu záujemcov tematicky rozdeliť podľa prevažujúcich problémov (napr. skoliózy, hyperlordózy a hyperkyfózy; platničky pred operáciou; platničky po operácii; formovanie postavy; cvičenie pre tehotné; cvičenie na spevnenie panvového dna a pod.).

SKUPINOVY REGENERAČNY A LIEČEBNÝ TELOCVIK – je ideálny v prípade prevencie, regenerácii chrbtice, nesprávnom držaní tela alebo jednostrannej záťaži pri športe bez ťažšej degenerácie chrbtice.
Na jednej hodine v trvaní 45 minút cvičí naraz najviac 5 osôb. Nakoľko ide o liečebný telocvik, kde sa dôraz kladie na detailné prevedenie cvikov, nie je v základnom kurze možná účasť väčšieho počtu cvičencov, aby sa inštruktor stihol naplno všetkým venovať.

INDIVIDUÁLNA FORMA CVIČENIA SM-SYSTÉMU je najideálnejším spôsobom na absolvovanie základného kurzu – umožňuje cvičiteľovi venovať sa klientovi na 100%.
Využiť ju môžu klienti s ťažším poškodením chrbtice, imobilný občania alebo tí klienti, ktorí radšej cvičia individuálne.
Táto forma cvičenia je tiež vhodná pre všetkých zaneprázdnených klientov, ktorým povinnosti nedovoľujú zúčastňovať sa na cvičení v presne stanovenom čase.
Absolvovať ho je možné po dohode i v domácom prostredí imobilného klienta v čase, ktorý vyhovuje obom stranám.